Семестр 1

  • Основними завданнями вивчення дисципліни «Політичні інститути та процеси»  є: оволодіння основними категоріями інституційного підходу, вивчення основних концепцій аналізу політичних інститутів та процесів, розуміння особливостей процесу інституціоналізації та політичного розвитку, вивчення особливостей утворення та функціонування політичних інститутів держави.

    Self enrolment: Політичні інститути та процеси